3D pozemné laserové skenovanie

 • predstavuje zásadne nový prístup v získavaní priestorovej informácie
 • využíva sa hlavne
  - v stavebníctve k zameriavaniu skutočného stavu budov
  - k zameraniu zložitých technologických celkov a konštrukcií, mostov, tunelov, podjazdov, hrádzí
  - meranie ťažko prístupných miest ako sú kameňolomy, skládky odpadov, potrubné systémy
  - pre získanie podkladov pre stavbu zameraním profilov terénu a následným vytvorením 3D modelu

Technológia 3D laserového skenovaniaCyrax HDS 3000

 • meranie priestorovej polohy bodov
 • body sú usporiadané v tzv. "mračne" bodov
 • princíp bezkontaktného laserového merania
 • súradnice počítané polárnou metódou
 • vzdialenosti počítané z tranzitného času
 • systém sa skladá z dvoch komponentov:
  1) z vlastného skeneru s príslušenstvom
  2) z ovládacieho a spracovateľského programu

3D laserový skener Leica HDS 3000 - sníma záujmovú scénu, ktorú si vyberieme na základe „preview“ rýchlosťou až 4000 bodov/s

 

Nadväzujúci CAD software CYCLONE TM- zaisťuje spájanie a geometrickú orientáciu jednotlivých scén a následné modelovanie plôch a objektov na základe nasnímaných "mračien" bodov a export do bežných grafických formátov (*.dwg, *.dgn, *.dxf).
- práca s "mračnami" bodov je možná priamo v prostredí AutoCAD alebo MicroStation v aplikácii CloudWorx

Firma Gefos Slovakia ponúka - prevádzanie špeciálneho merania vrátane spracovania systémom Leica HDS 3000 s možnosťou získania 3D modelov stavieb, potrubí, technologických celkov v reálnom čase podľa priania zákazníka

Výhody technológie 3D skenovania

 • presné zameranie skutočného stavu
 • rýchle získanie veľkého objemu dát
 • získanie ťažko dostupných dát
 • skrátenie práce v teréne s väčšou bezpečnosťou
 • získavanie podkladov pre 3D simulácie
 • virtuálna realita s geodetickou presnosťou
 • umožňuje analýzy priestorových vzťahov 3D objektov
 • model umožňuje meranie, úpravy, vizualizáciu a ďalšie operácie

 

Referencie - pozemné 3D skenovanie