×
  • Bojnická 3
  • 83104 Bratislava
  • Slovenská 26
  • 08001 Prešov

Mapovanie, GIS a pasportizácia

O službe

Zameranie územia a spracovanie základných a tematických technických máp

Zameranie územia a spracovanie základných a tematických technických máp

Zameranie územia a spracovanie základných a tematických technických máp je jednou z hlavných geodetických a kartografických činností. Mapové diela súžia na rôzne účely, najmä pre projekčnú činnosť v podobe predprojektového zamerania, mapovanie po výstavbe v podobe porealizačných zameraní, tvorbu účelových máp, technických máp miest a závodov, mapovanie územia pre dokumentáciu trás inžinierskych sietí, mapovanie pre účely pozemkových úprav. Produkty mapovaní slúžia na vedenie a aktualizáciu geografických informačných systémov (GIS) sieťových odvetví, samosprávnych celkov, závodov a atď.
  • Účelové mapovanie
  • Mapové diela
  • Inžinierske siete
  • Pasportizácia
Účelové mapovanie

Tvorba mapových diel rôzneho významu podľa typu zadania objednávateľa. Napr. účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekčné činnosti, projekty pozemkových úprav. Spracovanie geodetických a kartografických podkladov pre urbanistov, projektantov, architektov, dizajnérov. Vyhotovovanie digitálneho modelu terénu.

Mapové diela

Tvorba máp veľkej mierky pre aktualizáciu štátneho mapového diela, ktoré súvislo zobrazuje územie so základným a všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad. Tvorba mapových diel s tematickým resp. účelovým zameraním v predpísanej štruktúre správcu mapového diela ako základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, jednotná železničná mapa a pod.

Inžinierske siete

Zameranie existujúcich inžinierskych sietí (IS), vytýčených jednotlivými správcami v rámci predprojektovej prípravy stavby. Geodetické a kartografické činnosti pri výstavbe nových IS, preložkách jestvujúcich IS. Porealizačné zameranie resp. mapovanie územia pre dokumentáciu skutočného realizovania trás inžinierskych sietí. Vyhľadávanie podzemných IS detektorom. Spracovanie dokumentácie pre správcov IS podľa ich technického predpisu v zadaných formátoch a štruktúrach.

Pasportizácia

Stavebnotechnická dokumentácia celkov a okolia pred začatím výstavby, dokumentácia porúch stavieb a komunikácií, foto a video dokumentácia. Dokumentácia a výpočet nájomných plôch komerčných objektov.

Referencie

R2 Žiar nad Hronom

Základná mapa rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom, obchvat

Zuckermandel

Polyfunkčné mestské centrum ZUCKERMANDEL Bratislava - pasport a monitoring okolitých budov a komunikácií

Obec Dolná Breznica

Zameranie polohopisu a výškopisu obce Dolná Breznica vrátane inžinierskych sietí pre projekt kanalizácie

Potrebujete spoľahlivého partnera pre vaše stavby?

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.