Inžinierska geodézia

Zaisťujeme všetky geodetické práce súvisiace s investičnou výstavbou:

  • zameranie podkladov pre projekčnú činnosť

  • budovanie bodových polí

  • overenie inžinierskych sietí do podkladov pre projekt

  • budovanie a následné určenie parametrov vytyčovacej siete stavby

  • príprava podkladov pre riadenie stavebných strojov

  • vytyčovacie práce počas vlastnej výstavby (inžinierske siete, obvod staveniska, výkopy a zemné práce, kubatúry, priestorová poloha objektu, podrobné vytyčovanie, meranie pri montážnych prácach)

  • zameranie skutočného prevedenia vlastného stavebného objektu, dotknutých inžinierskych sietí, prekládok a konečných terénnych úprav vrátane komunikácií

  • dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)

  • v oblasti mapových diel technickú mapu mesta (TMM), základnú mapu závodu (ZMZ) a základnú mapu diaľnice (ZMD)

 

Referencie