Špeciálna geodézia

  • meranie deformácií a pretvorenia stavebných objektov, napr. v dôsledku ťažobných, výkopových a iných stavebných prác

  • pasportizácia stavebných objektov

  • geodetická činnosť v priemysle:

- dielenské meranie v strojárenskej výrobe
- následné montážne merania,
- meranie geometrie veľkých strojárenských celkov
- vytyčovanie a meranie pre montáž priemyselných technológií
- kontrola geometrických parametrov žeriavových dráh

  • geodetické činnosti v oblasti geotechnického monitoringu

Referencie